Polyplan Reizen respecteert de privacy van de bezoeker en zal er op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met de bezoekers van onze Polyplan Reizen website zo veilig mogelijk gebeurd. Polyplan Reizen verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en met de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. De persoonsgegevens gebruikt Polyplan Reizen voor het aangaan en het uitvoeren van reisovereenkomsten, het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, fraudebestrijding, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Bezoekers die geen prijs stellen op informatie over nieuwe producten en diensten, informatie wensen over de over hen bijgehouden gegevens en/of onjuiste gegevens willen corrigeren kunnen hun gegevens hiertegen laten blokkeren, opvragen en/of laten corrigeren door een briefje te sturen naar Polyplan Reizen, Aalsmeerderdijk 66, 1438 AT, Oude Meer of een email te sturen naar info@polyplan.nl o.v.v. privacy.