Wij helpen u graag!

Bel 020-657 5657 of maak een afspraak.

Polyplan 30 jaar
Logo Polyplan Reizen

Uiteraard wordt de informatie op deze website zo accuraat en actueel mogelijk gehouden. Aan de teksten en informatie op deze website kunnen evenwel geen rechten worden ontleend. Polyplan Reizen sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van handelen op grond van de informatie die op deze website is geplaatst.

Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Polyplan Reizen de teksten alsmede de informatie op deze website op welke wijze dan ook te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar te maken.

Tot slot een waarschuwing. Bestanden die via het Internet worden gedownload kunnen virussen bevatten. Dit geldt voor webpagina"s maar ook voor de brochures die op te vragen zijn. Polyplan Reizen kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die tengevolge van het bezoeken van deze website en/of het downloaden van geplaatste of gelinkte bestanden ontstaat.