Wij helpen u graag!

Bel 020-657 5657 of maak een afspraak.

Polyplan 30 jaar
Logo Polyplan Reizen

Privacyverklaring


Polyplan Reizen Polyplan Reizen, gevestigd aan Aalsmeerderdijk 66, 1438 AT te Schiphol Rijk /Oude Meer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.polyplan.nl/
Aalsmeerderdijk 66
1438 AT Schiphol Rijk /Oude Meer
+31 (0) 20 657 5657
Alexander Alexandropoulos is de Functionaris Gegevensbescherming van Polyplan Reizen. Hij is te bereiken via alexander@polyplan.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Polyplan Reizen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@polyplan.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Polyplan Reizen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Het uitvoeren van de dienstverlening tbv boekingen etc.

Geautomatiseerde besluitvorming
Polyplan Reizen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Polyplan Reizen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren en systemen waarmee wij verwerken:
Polyplan Reizen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden
Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy?hl=du

Send in Blue
Functie: Formulieren op de website(offerte-, contact- of brochureaanvraag), verwerken van bevestigingsmails, promotionele communicatie, analytische gegevens van websitebezoek, U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Bewaartermijn: 26 maanden voor niet-nieuwsbriefaanmeldingen, Nieuwsbriefaanmeldingen tot verzoek tot uitschrijving.
Privacy Policy: https://www.sendinblue.com/legal/privacypolicy/

Active Campaign Marketing Platform
Functie: Formulieren op de website(offerte-, contact- of brochureaanvraag), verwerken van bevestigingsmails, promotionele communicatie, analytische gegevens van websitebezoek, U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Bewaartermijn: 26 maanden
Privacy Policy: https://www.activecampaign.com/legal/privacy-policy

ClickUp
Functie: verwerken van boekingen en reisinformatie, U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Bewaartermijn: 26 maanden
Privacy Policy: https://clickup.com/security

Mailchimp
Functie: Versturen van nieuwsbrieven en communicatie na aanmelding op deze dienst.
Bewaartermijn: tot verzoek tot uitschrijving 
Privacy Policy: https://mailchimp.com/legal/

Make.com
Functie: Het verwerken van gegevens ten behoeve van onze dienstverlening, vervaardigen van reisdocumenten. 
Bewaartermijn: 26 maanden
Privacy Policy: https://www.make.com/en/privacy-notice

Google Drive/Docs
Functie: Het verwerken van gegevens ten behoeve van onze dienstverlening, vervaardigen van reisdocumenten. 
Bewaartermijn: 26 maanden
Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy?hl=du

Hosting van onze website

De hosting van onze website worden verzorgd door TransIP BV en Hostnet BV.

Delen van persoonsgegevens met derden
Polyplan Reizen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Polyplan Reizen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Polyplan Reizen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@polyplan.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Polyplan Reizen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Polyplan Reizen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@polyplan.nl.


Cookies


1. Introductie
Ook www.polyplan.nl ontkomt niet aan een cookie-melding. Dit is een gevolg van de op 25 mei 2018 ingevoerde AVG-wetgeving. Concreet houdt dit in dat elke website bezoekers toestemming moet vragen voor plaatsing van cookies. In dit privacy- en cookiebeleid tref je aan van welke cookies www.polyplan.nl gebruikt maakt. Door in te stemmen met ons privacy- en cookiebeleid sta je ons toe cookies te gebruiken.

2. Wat is een cookie?
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op jouw harde schrijf van uw device wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

3. Welke cookies gebruikt www.polyplan.nl?
www.polyplan.nl maakt gebruik van cookies en aanverwante technieken voor de volgende doeleinden:
-het optimaliseren van de website
-het verzamelen en analyseren van statistieken
-de integratie van social media
Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. www.polyplan.nl maakt om deze doeleinden zo succesvol mogelijk te realiseren gebruik van onderstaande cookies en aanverwante technieken.

3.1 Functionele cookies
Functionele cookies zijn nodig om een dienst of webshop (nog beter) te laten functioneren. Deze cookies zorgen er onder andere voor dat informatie van een pagina bewaard blijft op vervolgpagina’s. Een voorbeeld zijn bestanden die bijhouden wat er in jouw winkelwagentje zit. Ook voorkeurinstellingen die jij bijhoudt op onze website, het onthouden van jouw ingevulde persoonsgegevens en inloggegevens behoren tot functionele cookies.

3.2 Analytische cookies
Op www.polyplan.nl is Google Analytics geïnstalleerd, die analytische cookies wegschrijft voor het bijhouden van bezoekersstatistieken. Zo wordt beter inzicht verkregen in het functioneren van de website om vervolgens de website zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen van onze bezoekers.

3.3 Social media cookies
Om de inhoud van onze website makkelijk te delen (denk aan nieuws en cases) met social media buttons, maken wij gebruik van social media cookies van diverse social media. Op deze manier herkennen verschillende social media jou.

3.4 Onvoorziene cookies
Door wijzigingen in de werking van het internet, onze website en de telecommunicatiewet kan het voorkomen dat ons privacy- en cookiebeleid niet altijd up-to-date is. Wij doen ons best dit beleid zo goed mogelijk up-to-date te houden. Mocht dit toch niet het geval zijn, dan horen wij dat graag.

4. Cookies uitzetten
Cookies kan jij op een eenvoudige manier uitschakelen. Dit is mogelijk bij binnenkomst op de website en via jouw browser. Belangrijk om te weten is dat wanneer jij de cookies uitschakelt, jij niet meer profiteert van de beste gebruikerservaring op onze website. Hieronder vind jij een instructie per browser hoe u cookies uitschakelt.

Firefox
-Klik op de menuknop en kies Opties.
-Selecteer het paneel Privacy.
-Stel Firefox zal: in op Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis.
-Plaats een vinkje bij Cookies van websites accepteren om cookies in te schakelen, en haal dit weg om ze uit te schakelen.
-Als je problemen met cookies probeert op te lossen, wees er dan zeker van dat Cookies van derden accepteren ook niet is ingesteld op Nooit. Voor meer informatie, zie Cookies van derden in Firefox uitschakelen om bepaalde volgmethoden van adverteerders te stoppen.
-Kies hoe lang cookies bewaard mogen blijven:
Bewaren totdat:ze verlopen: elk cookie zal worden verwijderd zodra de verloopdatum ervan is bereikt, welke is ingesteld door de website die het cookie heeft verzonden.
ik Firefox afsluit: de cookies die op jouw device zijn opgeslagen zullen worden verwijderd zodra Firefox wordt afgesloten.
-Sluit de pagina “about:preferences”. Wijzigingen die u hebt aangebracht worden automatisch opgeslagen.

Internet Explorer
-Open het bureaublad en tik of klik vervolgens op het pictogram Internet Explorer op de taakbalk.
-Tik of klik op de knop Extra en tik of klik vervolgens op Internetopties.
-Tik of klik op het tabblad Privacy en verplaats onder Instellingen de schuifregelaar naar boven om alle cookies te blokkeren en tik of klik vervolgens op OK.

Google Chrome
-Selecteer het Chrome-menupictogram.
-Selecteer Instellingen.
-Selecteer Geavanceerde instellingen weergevenonder aan de pagina.
-Selecteer Instellingen voor inhoudin het gedeelte 'Privacy'.
-Selecteer Sites niet toestaan gegevens in te stellen.
-Selecteer Gereed.

Neem contact op met Polyplan Reizen

Contactformulier

Uw aanvraag kon niet worden bewaard, probeer het opnieuw.
Uw aanvraag is succesvol verzonden

Polyplan laat u graag kennismaken met het andere Griekenland!