Wij helpen u graag!

Bel 020-657 5657 of maak een afspraak.

Polyplan 30 jaar
Logo Polyplan Reizen

GELDIGHEID; prijzen en voorwaarden gelden voor de periode 1 april  t/m 31 oktober. Het is mogelijk dat gedurende het jaar wijzigingen, zowel in prijs als programma, kunnen voorkomen. In een dergelijk geval nemen wij de wijzigingen op in onze meer flexibele website www.polyplan.nl. Informatie en prijzen op onze website prevaleren daarom.

PRIJZEN; Alle genoemde prijzen in deze bijlage gelden per persoon in Euro (‚ā¨). Daarnaast zijn alle prijzen gebaseerd op een bezetting van 2 personen per kamer, tenzij anders vermeld. Er wordt altijd ‚ā¨25 administratiekosten op uw nota in rekening gebracht.

REIZEN OP MAAT; Indien u wensen heeft die niet in dit programma zijn opgenomen, dan kunt u ons altijd bellen, mailen of faxen. Wij maken graag een arrangement op maat voor u. Voor zover de basis van een dergelijk arrangement niet een bestaand pakket betreft moeten wij een handling fee van ‚ā¨ 25 per persoon in rekening brengen.

LOSSE ACCOMMODATIE; Het is bij ons ook mogelijk alleen accommodatie te boeken voor de per nacht verlengingsprijs. In dit geval worden ‚ā¨ 25 per persoon handling fee kosten per boeking in rekening gebracht. Ook is het mogelijk uw reis te verlengen zonder accommodatie. In dit geval is het verplicht vooraf bij uw reservering de terugreisdatum vast te leggen.

LOSSE VLUCHTEN; Het is bij ons ook mogelijk alleen een vlucht te boeken.

OVERLAPPING; Indien uw verblijf 2 verschillende maanden of periodes overlapt, dan wordt het verschil in prijs over de dagen gedurende de duurdere of goedkopere periode met het totaal verrekend. De prijs voor verlenging is altijd de voor de betreffende periode geldende prijs.

PREFERENTIE OF ESSENTIE; Wij zullen zoveel mogelijk proberen te voldoen aan uw speciale wensen (preferenties). Of dit lukt is grotendeels afhankelijk van de uiteindelijke dienstverlener. Een garantie kan hiervoor nooit gegeven worden. Is uw wens dermate van belang dat indien hier niet aan voldaan wordt, de reisovereenkomst niet afgesloten wordt, dan is er sprake van een essentie. Zie hiervoor de reisvoorwaarden van de ANVR, artikel 2, lid 5.

REISSCHEMA’S; Alle vluchtschema’s zijn in de lokaal geldende tijden en worden afgegeven onder voorbehoud van wijzigingen door de luchtvaartmaatschappij. De schema’s kunnen ten alle tijden gewijzigd worden door de luchtvaartmaatschappij. Indien een wijziging plaats vindt na ontvangst van de reisbescheiden zult u telefonisch op de hoogte worden gesteld door één van onze medewerkers. Polyplan kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten die voortkomen uit een schemawijziging.

VERTRAGINGEN; Vertragingen kunnen voorkomen, bv. door stakingen, weersomstandigheden of drukte in het luchtruim. Hoe vervelend dit ook is, het kan in het belang van uw eigen veiligheid zijn. De annuleringsverzekering geeft onder bepaalde voorwaarden dekking voor vertragingen bij vertrek. Polyplan Reizen is niet aansprakelijk voor vertragingen.

PASPOORT EN VISA; Reizigers zijn zelf verantwoordelijk voor geldige reisdocumenten, conform de ANVR reisvoorwaarden, artikel 5. Polyplan Reizen aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

VERZEKERINGEN; Wij raden iedereen aan zich goed te verzekeren. De annuleringsverzekering verzekert alleen de reissom, zowel vooraf als tijdens de reis. Andere mogelijke kosten, bv. medische kosten of kosten van onverwachte terugkeer naar Nederland, kunnen fors oplopen. Een goede reisverzekering kan deze kosten dekken. Vraag hiernaar bij uw boekingskantoor.

VERLENGING OF WIJZIGING TER PLAATSE; De kosten voor verlenging of wijziging van uw vakantie tijdens uw verblijf dienen ter plaatse betaald te worden. Bij vliegreizen dient u er rekening mee te houden dat de luchtvaartmaatschappij opnieuw kan laten betalen voor de terugvlucht.

AANSPRAKELIJKHEID EXCURSIES EN VERHUUR VAN DERDEN; Polyplan Reizen bemiddelt slechts in de verkoop van excursies en de verhuur aan derden zoals bv. auto- en zeilbotenverhuur. Hiervoor accepteren wij geen aansprakelijkheid.

WIJZIGING ROUTES RONDREIZEN, FLY-DRIVES EN VAARTOCHTEN; Alle bovengenoemde reizen worden georganiseerd en uitgevoerd in samenwerking met onze plaatselijke vertegenwoordiger. Indien dit noodzakelijk of wenselijk wordt geacht, kunnen de routes gewijzigd worden.

WIJZIGING REISSOM; Wij behouden ons het recht voor om de reissom te wijzigen indien hiertoe aanleiding bestaat, bv. wegens het verhogen van vervoerkosten, heffingen en wisselkoersen. Deze verhogingen worden netto aan u doorberekend, d.w.z. zonder opslag.

WIJZIGINGSKOSTEN; De kosten van wijziging van de reisovereenkomst, voor zover dit mogelijk is, bedragen ‚ā¨28 per boeking, vermeerderd met eventuele kosten voor fax en telefoon.

BETALINGEN; Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 30% van de reissom te worden voldaan. Afwijkend percentage aanbetaling is van toepassing wanneer het één van de volgende reisonderdelen omvat: cruises, lijdienstreizen, rondreizen, avontuurlijke reizen en eigen-vervoerreizen. Voor deze afwijkende voorwaarden verwijzen wij naar Artikel 3 van de ANVR-Reisvoorwaarden.

Het restantbedrag dient zes weken voor vertrek bij Polyplan Reizen binnen te zijn. Bij boeking binnen zes weken voor vertrek dient het totale bedrag in één keer te worden voldaan. Indien de (aan-) betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de reiziger in verzuim en wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd. Polyplan Reizen heeft dan het recht de kosten in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en).

AFWIJKENDE BETALINGEN; 50% bij;  speciale aanbiedingen - vroegboekkorting en acties; Hiervoor kunnen afwijkende voorwaarden voor gehanteerd worden. Deze worden bij de desbetreffende aanbieding vermeld.

ANNULERINGSVOORWAARDEN:

 • Aanbetaling 30% tot 50%
 • Restbetaling 6 weken voor vertrek
 • bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) voor de vertrek dag: de aanbetaling;
 • bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag¬† (exclusief) voor de vertrek dag: 35% van de rest reissom;
 • bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) voor de vertrek dag: 40% van de rest reissom;
 • bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) voor de vertrek dag: 50% van de rest reissom;
 • bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) v√≥√≥r de vertrek dag: 75% van de rest reissom;
 • bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrek dag: 90% van de rest reissom;
 • bij annulering op de vertrek dag of later: de volledige reissom.

AFWIJKENDE ANNULERINGSVOORWAARDEN; speciale aanbiedingen - reizen op maat - vroegboek-korting en acties; Hiervoor kunnen afwijkende annuleringsvoorwaarden voor gehanteerd worden. De hoogte van de aanbetaling wordt op de bevestiging/factuur vermeld. De overige annuleringsvoorwaarden blijven gelijk.

REISBESCHEIDEN; Na ontvangst van de betaling worden ongeveer 8 à 10 dagen voor vertrek de reisbescheiden aan u overhandigd of toegestuurd. Indien u kort voor vertrek boekt en betaalt, is het soms niet meer mogelijk om de reisdocumenten naar u toe te sturen. In dit geval liggen uw papieren bij één van de balies op Schiphol. Dit brengt extra kosten met zich mee. Deze zullen aan u worden doorbelast. Uw boekingskantoor informeert u hierover.

PROBLEMEN EN KLACHTEN; Hoe goed alle betrokken partijen hun best doen om uw vakantie zo aangenaam mogelijk te maken, er kunnen zich toch problemen voordoen. Indien u dit overkomt tijdens uw vakantie, bent u verplicht dit direct te melden bij de verantwoordelijke dienstverlener (bv. hotelier), reisleiding of plaatselijke vertegenwoordiger. U geeft deze dan de gelegenheid om het probleem naar tevredenheid op te lossen. Indien het probleem niet opgelost is, kunt u bij uw boekingskantoor na terugkeer binnen 4 weken na datum van terugkomst een schriftelijke klacht indienen. Indien u deze procedure niet in acht neemt, dan kan bij de afhandeling van de klacht ons beroep op deze te volgen procedure in uw nadeel zijn.

BTW VOORBEHOUD; Indien gedurende de looptijd van dit programma de Nederlandse of buitenlandse BTW voorschriften worden gewijzigd, zullen indien van toepassing de reissommen dienovereenkomstig worden aangepast.

Polyplan Reizen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor tussentijdse prijswijzigingen en druk- en/of zetfouten.

Boekingsvoorwaarden:

 • Aanbetaling 30%;
 • Restbetaling 6 weken voor vertrek;
 • bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) voor de vertrekdag: de aanbetaling;
 • bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag¬† (exclusief) voor de vertrekdag: 35% van de rest reissom;
 • bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) voor de vertrekdag: 40% van de rest reissom;
 • bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) voor de vertrekdag: 50% van de rest reissom;
 • bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) v√≥√≥r de vertrekdag: 75% van de rest reissom;
 • bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de rest reissom;
 • bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

Polyplan laat u graag kennismaken met het andere Griekenland!